Bản đồ khu cnc

Tin tức hoạt động

Hướng dẫn đầu tư

Với mục tiêu phát triển trở thành một đô thị khoa học và công nghệ, tại Khu CNC Hòa Lạc đang kêu gọi đầu tư tại các Khu chức năng trên nhiều lĩnh vực...

Thông tin KH&CN

Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nhà đầu tư

Công ty cổ phần MISA

Công ty cổ phần MISA

Công ty cổ phần đầu tư C.E.O

Công ty cổ phần đầu tư C.E.O

Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương Việt nam

Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương Việt nam

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

Công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam

Viettel

Viettel

Công ty Cổ phần quản lý năng lượng thông minh

Công ty Cổ phần quản lý năng lượng thông minh

Đối tác

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Bộ Kế hoạch Đầu tư

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

KCNC Đà Nẵng

KCNC Đà Nẵng

Tạp chí KH&CN

Tạp chí KH&CN

KCNC TP.Hồ Chí Minh

KCNC TP.Hồ Chí Minh

Các đơn vị hỗ trợ

Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Chi cục Hải Quan Hoà Lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Đồn Công an Hoà lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc
Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hòa Lạc

Các đơn vị trực thuộc

Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Cty TNHH MTV Phát triển khu CNC Hòa Lạc
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm đào tạo VITEC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm ươm tạo DN CNC
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Trung tâm dịch vụ tổng hợp