STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 574/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

25/04/2017 Tải về
2 91/2015/QH13

Bộ Luật Dân sự

24/11/2015 Tải về
3 182/2013/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

14/11/2013 Tải về
4 155/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

11/11/2013 Tải về
5 1611/QĐ-TTg

Quyết định 1611/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16/09/2011 Tải về
6 107/2010/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

29/10/2010 Tải về
7 621/QD-TTg

Approving the adjustment to the master plan on construction of hoa lac hi-tech park of a 1/5.000 scale

23/05/2008 Tải về
8 87/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

13/08/2010 Tải về
9 49/2010/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

19/07/2010 Tải về
10 21/2008/QH12

Law on High Technologies

13/11/2008 Tải về
11 60/2005/QH11l

Law on Enterprise 2005

29/11/2005 Tải về
12 43/2010/NĐ-CP

Decree No. 43/2010/ND-CP of April 15, 2010, on business registration

15/04/2010 Tải về
13 139/2007/NĐ-CP

Decree providing detailed guidelines for implementation of a number of articles of the law on enterprises

05/09/2007 Tải về
14 108/2006/NĐ-CP

Guideline for implementation of a number of articles of law on investment

22/09/2006 Tải về
15 1088/2006/QĐ-BKH

Decision issuing standard forms for conducting investment procedures in vietnam

19/10/2006 Tải về
16 59/2005/QH11

Law on Investment

29/11/2005 Tải về
17 53/2004/QĐ-TTg

Decision on a number of policies on encouraging investment in hi-tech zones

05/04/2004 Tải về
18 99/2003/NĐ-CP

Regulation on High Tech Parks

28/08/2003 Tải về
19 10/2000/QĐ-TTg

Establishing HHTP MB 10 2000

18/01/2000 Tải về